G-BEB95LVEFY

WGA eigen risico verzekering

  1. WGA eigenrisico verzekering

WGA eigenrisico verzekering

Arbeidsongeschikte werknemers hebben de eerste twee jaar recht op loondoorbetaling. Na twee jaar komen ze eventueel in aanmerking voor een WGA-uitkering van de overheid. Als werkgever draagt u WGA-premie af aan de Belastingdienst, maar u kunt er ook voor kiezen om eigenrisico­drager te worden. Dit kunt u herverzekeren via het Hibin ZorgPortaal.

De WGA Eigenrisicodragers­verzekering van Hibin ZorgPortaal neemt de werkgever alle financiële risico’s en zorgen rondom de wettelijke verplichting van re-integratie uit handen. De verzekering dekt de verplichtingen van de werkgever die hij als eigenrisico­drager heeft. En dat is meer dan de uitkering die hij aan zijn arbeidsongeschikte werknemer moet doorbetalen.

De WGA eigenrisicoverzekering bestaat uit:

  • Dekking van de WGA uitkering.
  • Dekking van te betalen wettelijke werkgeverslasten.
  • Ondersteuning bij inzet en vergoeding van de door Hibin ZorgPortaal geadviseerde re-integratieactiviteiten.

Inclusief professionele re-integratie

Als eigenrisicodrager bent u gedurende 10 jaar verantwoordelijk voor de re-integratie van de arbeids­ongeschikte werknemer. Dit klinkt zwaar, maar in het kader van de Wet verbetering poortwachter zullen de meeste re-integratie-inspanningen in de eerste twee ziektejaren plaatsvinden. Het is een gegeven dat re-integratie-inspanningen het meeste effect hebben in deze periode. In de praktijk betekent dit dat wanneer u eigenrisico­drager wordt het Hibin ZorgPortaal u gedurende de eigenrisico­termijn van 10 jaar ondersteunt bij het vormgeven en uitvoeren van de re-integratie-inspanningen, zowel op inhoud als financieel.

Bestaande werkgevers

Voor bestaande werkgevers is er twee keer per jaar de mogelijkheid om eigenrisico­drager te worden. Namelijk per 1 januari en per 1 juli.

Startende werkgever of oversluiter

Bent u een startende werkgever en wilt u direct eigenrisicodrager worden óf bent u al eigenrisicodrager WGA en wilt u uw huidige verzekering oversluiten naar Hibin ZorgPortaal, dan kan dat. Dat kan het hele jaar door.

Startende werkgever

Een startende werkgever is een werkgever die voor het eerst personeel in dienst neemt en besluit om direct eigenrisico­drager voor de WGA te worden. Zorg er wel voor dat uw aanvraag voor de WGA eigenrisico verzekering binnen zes weken na de datum indiensttreding van het eerste personeelslid door Hibin ZorgPortaal is ontvangen. Hiervoor dient u tevens het aanvraagformulier Loonheffingen (Eigenrisicodragerschap WGA) van de Belastingdienst in te vullen en mee te sturen bij uw aanvraag.

Oversluiter

Een oversluiter is een werkgever die al eigenrisico­drager WGA is en zijn lopende verzekering wil oversluiten naar het Hibin ZorgPortaal. Voorwaarde voor deelname bij Hibin ZorgPortaal is dat uw lopende zieke en arbeidsongeschikte (ex-)werknemers qua risico onder uw huidige eigenrisicodragerverzekering WGA vallen. Het inlooprisico is op de Hibin ZP WGA eigenrisico verzekering waarnaar u overstapt uitgesloten.

Wat is er veranderd per 2017?

De premie voor (middel)grote werkgevers die na een periode eigenrisico­dragen terugkeren naar het UWV wordt gebaseerd op alle historische WGA-lasten, dat wil zeggen de WGA-lasten die zijn ontstaan tijdens publieke verzekering bij het UWV én tijdens eigenrisico­dragerschap. Dus niet meer terugkeren tegen een minimum premie!
De financieringswijze van de zogenoemde staartlasten van (middel)grote werkgevers die na een periode van publieke verzekering voor het WGA-risico kiezen voor eigenrisicodragerschap WGA is aangepast. De afbakening van het eigenrisico wordt nu zo vorm gegeven dat hier geen staartlasten van werkgevers (ongeacht hun grootte) meer onder vallen. Dus er is geen sprake meer van een te financieren uitlooprisico. De werkgever kan dus “schoon” overstappen naar de verzekeraar(private bestel).

Eigen risicodrager worden of meer informatie?

De eigenrisico verzekering voor de Ziektewet en WGA sluit u alleen af in combinatie met onze verzuim­verzekering en arbodienst­verlening. Voor meer informatie neemt u contact met ons op.