Hibin ZP Verzuimverzekering

Het kan gebeuren dat uw medewerkers uitvallen. Dat is vervelend voor uw medewerker, en ook voor u. Verzuim van uw werknemers betekent voor u als werkgever extra administratie, organisatie en kosten. Wij helpen uw zieke medewerker snel en duurzaam weer aan het werk. Daardoor is de kans op herhaling zo klein mogelijk. Daar hebben u en uw medewerker uiteindelijk het meeste aan.

Hoe we dat doen? Wij zijn al jarenlang specialist in de bouwmaterialenhandel. Met al onze expertise helpen we uw medewerkers zo snel en verstandig mogelijk weer aan het werk.

De Verzuimverzekering van het Hibin ZorgPortaal sluit naadloos aan bij de verplichtingen vanuit de cao.