Coronavirus

Veel gestelde vragen & antwoorden:

(Update: 18 januari 2021, 11:40 uur)

VERZEKEREN

Keert een verzuimverzekering uit als mijn medewerker wegens ziekte door het virus niet in staat is om zijn werk te verrichten?
Ja, de oorzaak van de ziekte is niet relevant. Is een medewerker met het virus wel in staat om te werken dan keert de verzekering niet uit.

Keert een verzuimverzekering uit als mijn medewerker niet in staat is om zijn werk te verrichten omdat hij thuis moet blijven of in quarantaine geplaatst is?
Nee, een verzuimverzekering dekt de loondoorbetalingsverplichting in geval van ziek personeel. Als iemand om een andere reden dan ziekte niet kan werken, bijvoorbeeld omdat hij/zij om preventieve redenen in quarantaine moet blijven, of een bepaald gebied niet mag verlaten, is er geen dekking voor de eventuele loondoorbetaling.

Welke oplossingen zijn er als mijn medewerker niet komt werken en er geen dekking is vanuit de verzuimverzekering?
Wanneer een werknemer niet aan het werk durft te gaan omdat hij/zij bang is om besmet te raken dient werknemer zelf een oplossing te bespreken met de werkgever. Hierbij valt te denken aan:

 • Opnemen van vakantiedagen
 • Opnemen van onbetaald verlof

Aangepaste werkzaamheden, meer achter de schermen ipv in de winkel.

Hoe zit het met werktijdverkorting?
Je kan werknemers voor wie geen werk is naar huis sturen of korter laten werken. Voor de niet-gewerkte uren ontvangt de werknemer dan een uitkering. De medewerker blijft wel volledig in dienst van het bedrijf.

De regeling Werktijdverkorting (wtv), die hiervoor eerst gebruikt werd, is stopgezet als ‘corona-maatregel’. Daarvoor in de plaats heeft de overheid de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) geïntroduceerd.

ZIEKMELDEN

Mijn werknemer heeft verkoudheidsklachten, mag ik hem ziekmelden?
Nee, verkoudheid is geen reden voor ziekmelding. Uw werknemer is op basis van overheidsadvies wel verplicht om thuis te blijven. Is thuiswerken geen optie? Dan kunt u misschien een beroep doen op de NOW. Als uw werknemer zieker wordt en koorts krijgt (38 graden of hoger) dan moet u hem wel ziekmelden.

Wat als mijn bedrijf sluit? Moet ik dan iedereen ziekmelden?
Nee, uw medewerkers zijn immers niet ziek. Voor meer informatie over mogelijke bedrijfssteun kijk op de site van uw brancheorganisatie.

Mijn medewerker heeft een kind dat niet naar de opvang kan en dus de medewerker niet naar het werk.
Dat is geen ziekmelding, samen oplossen met de medewerker (verlof opnemen/gelegenheid geven om opvang te regelen).

Mijn medewerker moet van de huisarts verplicht in quarantaine. Heeft serieuze klachten. Wat moet ik doen richting de rest van mijn medewerkers?
U als werkgever moet zelf beslissen wat voor uw bedrijf en medewerkers het beste is. Medewerkers kunnen hun eigen huisarts raadplegen. Op de website van uw branche kunt u meer informatie vinden.

Mijn medewerker besluit om zich ziek te melden en op eigen initiatief thuis te blijven, vanwege angst om het virus op te lopen en/of voor de kinderen te kunnen zorgen.
In deze gevallen moet uw medewerker, in overleg met u als werkgever, vakantiedagen opnemen of met onbetaald verlof gaan. Hersteldatum is eerste ziektedag.

TIJDENS ZIEKTE

Mijn medewerker was 100% arbeidsongeschikt en mag van de bedrijfsarts weer gedeeltelijk aan het werk, maar mijn bedrijf is gesloten in verband met het coronavirus. Moet ik de medewerker nu wel gedeeltelijk hersteld melden?
Het gaat er niet om of er geen werk is, maar of de medewerker kan werken. U moet deze medewerker dus gedeeltelijk hersteld melden.

Mijn medewerker is voor 25% gere-integreerd. Ze moet nu thuisblijven omdat ze in de risicogroep valt. Is zij weer 100% ziek?
Nee, ze kan voor 25% werken. Ze kan alleen niet verder opbouwen. Het arbeidsongeschiktheidspercentage blijft staan op 75%. Verdere opbouw is nu niet mogelijk.

Wordt ik als werkgever door de bedrijfsarts op de hoogte gebracht of een medewerker het Coronavirus heeft?
Nee, de bedrijfsarts deelt nooit medische zaken met de werkgever. Medewerker moet de huisarts bellen die doorverwijst naar GGD. Medewerker informeert werkgever zelf.

Waarom doen jullie bedrijfsartsen alleen nog telefonisch consult?
Voor de veiligheid van onze bedrijfsartsen en om verspreiding te voorkomen zijn stevige maatregelen van kracht om persoonlijke contacten terug te dringen. Om die reden zullen wij onze dienstverlening telefonisch voortzetten. Medewerker en werkgever zijn en/of worden hierover telefonisch geïnformeerd.

Wanneer kan een ziekgemelde medewerker weer aan het werk?
Als de medewerker 24-uur klachtenvrij is kan hij/zij het werk weer hervatten.

Welke voorzorgsmaatregelen kan ik nemen?

De belangrijkste maatregelen die mensen kunnen nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

 • Was uw handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Geen handen schudden
 • Blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijgt

Als u last heeft van milde gezondheidsklachten moet u thuisblijven. Milde gezondheidsklachten zijn:

 • Niezen
 • Keelpijn
 • Loopneus
 • Licht hoesten
 • Verhoging tot 38 graden

Verergeren de klachten, neem dan telefonisch contact op met uw huisarts.

Mag ik nog de hand schudden met anderen?

Eén van de maatregelen is dat mensen geen handen meer moeten schudden met elkaar. Ook de algemene hygiënemaatregelen blijven van kracht:

 • Was je handen regelmatig met water en zeep
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes

Als je contact hebt gehad met een ziek persoon, was dan goed je handen.

Waarom zijn evenementen belangrijk bij de verspreiding van COVID-19?

Bij evenementen komen veel mensen bij elkaar en zijn er veel mensen die dicht bij elkaar zijn. Virussen kunnen zich in dat soort situaties gemakkelijker verspreiden

Wat is de rol van de bedrijfsarts?

De bedrijfsarts speelt geen rol bij de diagnosestelling van het coronavirus. Dit is de rol van de huisarts, in samenspraak met de GGD.

Zorgen om gezondheid medewerker. Wat moet je doen?

Heeft je medewerker verkoudheidsklachten of verhoging tot 38,0 graden Celsius? Thuis blijven, uitzieken en zorg dat anderen niet worden besmet. Afstand houden tot andere mensen. De huisarts hoeft nog niet worden gebeld. Klachten zijn mild. Worden de klachten erger?

 • Werknemer heeft koorts (meer dan 38 graden Celsius) en hoest of ademt moeilijk?
 • Dan moet je medewerker wel bellen met de huisarts of huisartsenpost. Bij ernstige klachten direct contact opnemen met de huisarts.

  Hoe houd ik mijn organisatie draaiende?

  Je wilt niet dat essentiële werkzaamheden stil komen te liggen. Maak daarom nu al een noodplan. Breng in kaart wat de vitale onderdelen van jouw bedrijf zijn, welk werk moet echt doorgaan en welke mensen zijn hierbij betrokken. Denk alvast na over mogelijke vervanging en vergeet ook jezelf niet.

  Bekijk of er werkzaamheden zijn die naar voren geschoven kunnen worden. En misschien is er (uitzoek)werk dat thuis of op een andere locatie gedaan kan worden voor het geval een medewerker in quarantaine moet, maar niet ziek is.

  Hoe kan het virus worden overgedragen?

  Het nieuwe coronavirus wordt overgedragen door hoesten en niezen. Tot nu toe lijkt de overdracht van het virus door iemand zonder deze klachten een zeer beperkte rol te spelen. Het virus gaat van de een naar de ander door te hoesten of te niezen, via kleine druppeltjes komt het virus zo in de lucht. Als andere mensen die druppeltjes inademen, of bijvoorbeeld via de handen in de mond, neus of ogen krijgen, kunnen zij besmet raken met het virus.

  Hoe zieker iemand is, hoe meer hij hoest en/of niest en hoe meer virus hij kan verspreiden. Als iemand nog niet ziek is en nog niet hoest of niest, zal hij daarom ook nog niet besmettelijk zijn voor anderen.

  Kan het virus zich via geld verspreiden?

  De kans dat mensen besmet raken via geld is erg klein. Waarschijnlijk speelt het ook in China maar een hele kleine rol in de verspreiding. Maar in China wordt alles op alles gezet om verspreiding te voorkomen, en blijkbaar kiezen zij er daarom voor om geld te 'desinfecteren'.

  Hoe snel kun je genezen na een besmetting?

  Dit is afhankelijk van de ernst van de klachten. Mensen met milde klachten genezen sneller (na een paar dagen). Mensen die in het ziekenhuis zijn opgenomen, hebben over het algemeen meer tijd nodig om herstellen (soms weken).

  Ziek, keert een verzuimverzekering uit?

  Ja, een verzuimverzekering keert uit als een medewerker wegens ziekte door het virus niet in staat is om zijn werk te verrichten. De oorzaak van de ziekte is niet relevant.

  Quarantaine, keert de verzuimverzekering uit?

  Nee, een verzuimverzekering dekt de loondoorbetalingsverplichting in geval van ziek personeel. Als iemand om een andere reden dan ziekte niet kan werken, bijvoorbeeld omdat een hij/zij om preventieve redenen in quarantaine moet blijven, of een bepaald gebied niet mag verlaten, is er geen dekking voor de eventuele loondoorbetaling